เรื่อง          : ผอช. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา ได้ตรวจเยี่ยมดูงานที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และสถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
      วัน เวลา    : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
      สถานที่     : อ.แม่วาง จ.เชียงใหม