เรื่อง          :นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ The Sindh Irrigation Department สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าศึกษาดูงานชลประทาน
      วัน เวลา    : 10 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมกรม ชั้น3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ