เรื่อง          : การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นำเกษตรกรราชบุรีและนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม หลักสูตรการเรียนรู้โครงการชลประทานฯ จำนวน 60 คน พร้อมทำกิจกรรมนาหยอดใช้น้ำน้อย
      วัน เวลา    : 12 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม