เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่จากส่วนอุทกวิทยา บรรยายสรุป เรื่อง "ความก้าวหน้าด้านการวัดค่าและการซ่อมบำรุงสถานีวัดค่าทางอุทกวิทยา" ในโครงการฝึกอบรมด้านระบบข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรบจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนามหาเวลีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวน 16 ท่าน
      วัน เวลา    : 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ