เรื่อง          : นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน และทีมงาน ประชุมหารือการจัดทำเกณฑ์พิจารณาขอเพิ่มฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกับ ผู้แทน สบค.
      วัน เวลา    : 25 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา