เรื่อง          :นายธราภาส เสือสกุล เจ้าหน้าที่อุตุ-อุทกวิทยา มอบงานให้ นายอุเทน คำแปง หัวหน้าหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา หลังสอบบรรจุเป็นข้าราชการ กรมที่ดินได้ และจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของกรมที่ดิน
      วัน เวลา    : 6 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : N/A