เรื่อง          :นายสาธิต มณีผาย ผทว.สอ. ประชุมและดูงานสนามของคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อนปรับปรุงความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) จ.นครราชสีมา
      วัน เวลา    : 26 พฤษภาคม 2559
      สถานที่     : อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) จ.นครราชสีมา