เรื่อง          : นายปฐวี ทองสุข , นายรุ่งโรจน์ ขุ่ยอาภัย เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามฯโทรมาตร และนายนเรศ วรรณก้อน ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยก่อสร้างฯ ติดตั้งเครื่องมือโทรมาตรขนาดเล็กติดตามข้ออุตุนิยมวิทยา
      วัน เวลา    : 27 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1