เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน , วป.อช. ภาคเหนือตอนบน , บท.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเลี้ยงส่ง นายธราภาส เสือสกุล สอบบรรจุได้เป็นข้าราชการของกรมที่ดิน , นายนเรศ วรรณก้อน สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก และ นายปฐวี ทองสุข สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
      วัน เวลา    : 27 เมษายน 2559 .
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์ฯภาคเหนือตอนบน