เรื่อง          :สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) แจกหญ้าแฝกให้เกษตรกร หมู่บ้านหนองจอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวนหญ้าแฝก 30,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 6 ราย
      วัน เวลา    : 27 พฤษภาคม 2559 .
      สถานที่     : หมู่บ้านหนองจอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา