เรื่อง          : นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานปรับปรุงระบบโทรมาตร
      วัน เวลา    : 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน สามเสน กทม.