เรื่อง          :นายเฉลิมพล จอมคำ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ซ่อมบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก
      วัน เวลา    : 8 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย