เรื่อง          : ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 5/2559  โดยนายสาธิต มณีผาย ผทว.สอ. เป็นประธานประชุม
      วัน เวลา    : 23 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน กทม.