เรื่อง          : นายอัศนัย เหลืองทา หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย ได้สำรวจน้ำที่สถานี
      วัน เวลา    : 23 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 นายอัศนัย เหลืองทา หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย ได้สำรวจน้ำที่สถานีดังนี้
1. สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3. สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4. สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่