เรื่อง          : ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้จัดประชุม
      วัน เวลา    : 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม สบก. 2

 

 

 

 

 

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยส่วนวางโครงการที่ 3 สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้จัดประชุม ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สบก. 2 เนื่องจากเมื่อวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักทางต้นน้ำของแม่น้ำปิง ส่งผลให้ระดับน้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น โดยมีนายกฤษดา ถาปัน หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน เป็นผู้คำนวณ