เรื่อง          : นายสุรพล ทองคำ ปอ.อช.ภาคกลาง และนายวิชัย ตั้งจตุพร ต้อนรับ คุณศุกล พัวโสพิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ตรวจงานเกี่ยวกับ Rating Curve
      วัน เวลา    : 26 มิถุนายน 2559