เรื่อง          : ตัวแทนจากการประปานครหลวง เข้าพบนายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เพื่อเชิญร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ปีที่5 ประจำปี 2559
      วัน เวลา    : 28 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : โรงเรียนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ตัวแทนจากการประปานครหลวง เข้าพบนายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เพื่อเชิญร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ปีที่5 ประจำปี 2559 โดยมีนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์การปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงาน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน