เรื่อง          : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับยุวชลกรโรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.
      วัน เวลา    : 29 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 กำแพงแสน นครปฐม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับยุวชลกรโรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำเบื้องต้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 กำแพงแสน นครปฐม และเยี่ยมชมแปลงนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวที่คลองท่าสารบางปลา พร้อมรับเกียรติบัตรตามหลักสูตรจากตัวแทนโครงการฯชลทานพิจิตร สชป.11