เรื่อง          : ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
      วัน เวลา    : 30 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน, นายสรายุทธ ยะแบน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยา, นายกฤษฎา ถาปัน หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จำนวน 5 คน ได้แก่ นายวีระ ไชยวงค์, นายไพทูน โตเทศ, นายอาคม เรือนแดง, นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน และนายอนุพงค์ สุดาคำ นำนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 3 คน ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ในช่วงเช้านิสิตทั้ง 3 คน ได้เข้าฟังบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน