เรื่อง          : บรรยายความรู้การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การขอเช่าที่ราชพัสดุและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
      วัน เวลา    : 28 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 10

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรัปปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การขอเช่าที่ราชพัสดุและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 10 เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยมี นายภานุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธาน