เรื่อง          :นายอุเทน คำแปง หัวหน้าหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ช่วยกันนำสวะที่ไหลมาติดสะพานออก หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก
      วัน เวลา    : 1 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายอุเทน คำแปง หัวหน้าหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ช่วยกันนำสวะ ที่ไหลมาติดสะพานออก หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก ที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่