เรื่อง          : นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 3 คน ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
      วัน เวลา    : 30 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนายสายชล เกตุเพชร, นายกฤษฎา ถาปัน หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ได้แก่ นายวีระ ไชยวงค์, นายไพทูน โตเทศ, นายอาคม เรือนแดง และนายอนุพงค์ สุดาคำ นำนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 จำนวน 3 คน ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่่