เรื่อง          : นายเชิดชู มะโนเจริญ หัวหัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ทำการสำรวจ ที่สถานี N.64
      วัน เวลา    : 4 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายเชิดชู มะโนเจริญ หัวหัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ทำการสำรวจ ที่สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน