เรื่อง          : รศ.พิษณุ เจียวคุณ และ ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมานิเทศและติดตามผลการเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนของ นางสาวนิราพรรณ ผิวอ่อน และนางสาวอุษณีย์ สุยคำไฮ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      วัน เวลา    : 4 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.พิษณุ เจียวคุณ และ ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมานิเทศและติดตามผลการเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนของ นางสาวนิราพรรณ ผิวอ่อน และนางสาวอุษณีย์ สุยคำไฮ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และนายปรีชา แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับ