เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
      วัน เวลา    : 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา13.30-16.30 น. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.