เรื่อง          : ผอช.ภาคตะวันออก ร่วมกับคณะคุณศุกล ออกภาคสนาม ดูพื้นที่ และคุณศุกล พร้อมคณะ ร่วมจัดทำและตรวจสอบ Rating Curve กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
      วัน เวลา    : 15 มิถุนายน 2559
      สถานที่     : -

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ผอช.ภาคตะวันออก ร่วมกับคณะคุณศุกล ออกภาคสนาม ดูพื้นที่ และคุณศุกล พร้อมคณะ ร่วมจัดทำและตรวจสอบ Rating Curve กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก