เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายพลชัย กลิ่นขจร ผอช.ภาคตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือและชี้แจงกำหนดการประชุม JCC และ Kickoff วันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2559 กับคณะนักวิจัยจากญี่ปุ่น ประกอบด้วย Dr.Noda และ Mr.Usui เลขาญี่ปุ่น
      วัน เวลา    : 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.
      สถานที่     : -