เรื่อง          : นายเชิดชู มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยทำการติดตั้ง Flood Mark
      วัน เวลา    : 13 กรกฎาคม 2559
      สถานที่     : สถานี N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายเชิดชู มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยทำการติดตั้ง Flood Mark ที่สถานี N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อให้อ่านคราบระดับน้ำสูงสุดได้