เรื่อง          : นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน บรรยายหัวข้อการสำรวจอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สบอ. ร่วมบรรยายการบริหารจัดการน้ำ และการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน ให้คณะวิศวกรจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 22 คน ดำเนินการโดยโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
      วัน เวลา    : 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. - 12.15 น.
      สถานที่     : ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. - 12.15 น. นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน บรรยายหัวข้อการสำรวจอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สบอ. ร่วมบรรยายการบริหารจัดการน้ำ และการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน ให้คณะวิศวกรจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 22 คน ดำเนินการโดยโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ