เรื่อง          : นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ธเนศ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 2559
      วัน เวลา    : 18 สิงหาคม 2559
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
   
 

เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ธเนศ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการน้ำฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 2559