เรื่อง         : ประธานประชุม คณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561
      วัน เวลา    : 29 มกราคม 2561
      สถานที่     : กรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
   
   
   
   
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผทว.บร.แทน ผทว.สอ ทำหน้าที่ประธานประชุม คณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจวิศวกรรและธรณีวิทยา ชั้นที่ 3 ตึกวิชาการ กรมชลประทานสามเสน