คำอธิบาย: D:\water\i-con_news\top.gif

 

คำอธิบาย: D:\water\images\banner_new.png

 

 เรื่อง      : นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

                  ครั้งที่ 1/2562
 วัน เวลา  : วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
 สถานที่   : ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำอธิบาย: D:\water\images\pic_activity.pngคำอธิบาย: D:\water\images\Activite-2012_22.png

 

 

 

 

 

   

 

           

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 และตรวจราชการระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: D:\water\i-con_news\bottom.gif