2
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATIONแผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)


แผนที่อากาศ
แบบเคลื่อนไหว


ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9

Satellite image of Southeast Asia
ฐานข้อมูลเรดาร์
และ Data base

ฝนสะสมลุ่มน้ำ

แบบจำลองฝนคาดการณ์ กรมอุตุนิยมวิทยา


ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (HAMweather)


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(KMA)
Satellite image of Southeast Asia
เครือข่ายเรดาร์
ทั้งประเทศ

เส้นทางพายุ(University College London)

ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite

พยากรณ์อากาศและฝน
ล่วงหน้า 9 วัน

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศด้วย
แบบจำลอง (กรมอุตุฯ)
Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน
ANIMATED STORM TRACKS
Real-Time Typhoon Information
Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


พยากรณ์พายุ
(Japan)

สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI
Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศ
Weather Undergroud