2
ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน
HYDROLOGY DIVISION - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATIONแผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)


แผนที่อากาศ
แบบเคลื่อนไหว


ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9


พยากรณ์พายุ
(Japan)

เส้นทางพายุ(University College London)

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (HAMweather)

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(KMA)

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน

ANIMATED STORM TRACKS
สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


Satellite image of Southeast Asia
ฐานข้อมูลเรดาร์
และ Data base


Satellite image of Southeast Asia
เครือข่ายเรดาร์
ทั้งประเทศ

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศด้วย
แบบจำลอง (กรมอุตุฯ)


Satellite image of Southeast Asia
เส้นทางพายุ
Weather Undergroud


พยากรณ์อากาศและฝน
ล่วงหน้า 9 วัน