ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

ลิงค์เว็บคาดการณ์น้ำท่า http://water.rid.go.th/itcwater/utok/index.html