ฝนยังตกหนัก มีน้ำไหลลงเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น เตือนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รับมือระดับน้ำสูงขึ้นอีก

ฝนที่ตกหนักทางตอนบน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้น เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำจะสูงขึ้นอีก 

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันว่า ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ทำให้มีฝนตกหนักในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2559 และตกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุด(8 ต.ค. 59) ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ อยู่ที่ 2,157 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลลงมาสมทบ จะทำให้ปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน(8 ต.ค. 59)มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,998 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทาน ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านสถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์ว่า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีค่าสูงสุดในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ประมาณ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจำนวนมากจากแม่น้ำสะแกกรัง จะทำให้ปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเกินกว่าระดับเก็บกักปกติ ประกอบกับไม่สามารถเพิ่มปริมาณการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งทางด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ได้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากมีปริมาณน้ำหลาก (Side flow) จากลำน้ำสาขาไหลลงมาสู่แม่น้ำ และคลองส่งน้ำที่ใช้เป็นทางลำเลียงน้ำออกสู่ทะเล รวมทั้งปัจจุบันพื้นที่การเกษตรที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิง  เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถนำน้ำไปเก็บสำรองไว้ในพื้นที่ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิมในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนด้วย ซึ่งการปรับแผนการระบายน้ำครั้งนี้ จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณตั้งแต่ 25-75 เซนติเมตร ทั้งนี้ การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะเริ่มดำเนินการทันทีที่ได้รับความเห็นชอบ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม และจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่าเกณฑ์ดังกล่าว กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป                               

       ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว

 

***********************************************

กรมชลประทาน

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เวลา  20.30 น. / 8 ตุลาคม 2559