กรมชลฯ ชี้แจงกรณีบานปตร.เริงรางหลุด

 

               กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีประตูระบายน้ำปลายคลองเริงรางหลุด ส่งผลให้เกิดเอ่อเข้าท่วมในเขตเทศบาลท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นั้น

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นท่อระบายน้ำตั้งอยู่บริเวณปลายคลองเริงราง ใช้ในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี สำหรับสาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำแม่น้ำป่าสัก มีระดับสูงจนทำให้เกิดแรงดันบานท่อระบายน้ำ ทำให้บานโก่งตัวอ้าออก 1 ช่อง มีน้ำไหลย้อนเข้าไปในพื้นที่ แต่ปริมาณไม่มากนัก ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน และพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใด

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เร่งแก้ไขปัญหา โดยการนำแผ่นเหล็กเข้าไปปิดบานที่เสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน้ำไหลย้อนเข้ามาเพิ่มเติม คาดว่าภายในวันนี้(12 ต.ค. 59) จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ส่วนปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในคลอง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักต่อไปแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สายด่วนชลประทาน 1460

 12 ตุลาคม 2559