http://water.rid.go.th/news/news_59_111_files/image001.jpg
 

 

 

 

 


สถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือ พร้อมชี้แจงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ เร่งระบายน้ำท่วมขัง พร้อมแจงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสายหลักต่างๆยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและยังรับน้ำได้อีกมาก

           นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีบางพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และนครสวรรค์ ส่วนประจวบคีรีขันธ์สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากที่กรมชลประทาน ได้นำเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง ติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองหัวหินตั้งแต่ในช่วงเย็นวานที่ผ่านมา(26 พ.ค. 60)

           สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลก ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในเขตอำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังหากมีน้ำไหลเข้ามาสมทบ ส่วนพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบได้แก่ อำเภอพรหมพิราม (ตำบลท่าช้าง ตำบลวังวน และตำบลหนองแขม) อำเภอบางระกำ (ตำบลชุมแสงสงคราม) และอำเภอเมืองพิษณุโลก (ตำบลบ้านกร่าง) หากไม่มีฝนตกหนักลงมา คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน   3 - 5 วัน สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ นั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้เร่งระบายน้ำในคลองเมม-คลองบางแก้วผ่านทางประตูระบายน้ำบางแก้ว ลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก พร้อมกับผันน้ำส่วนหนึ่งจากคลองเมมผ่านคลอง DR-15.8 ลงแม่น้ำน่าน เพื่อเร่งการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนจ.อุตรดิตถ์และสุโขทัย อีกด้านหนึ่งจะใช้คลอง DR-2.8 เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและเน่าเสียมานานหลายวันในเขตอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นอกจากนี้ ยังได้นำรถขุดไฮโดรลิคจำนวน 4 คัน ทำการเสริมคันป้องกันตลิ่งต่ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 30 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

           จังหวัดสุโขทัย สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตอ.คีรีมาศ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในเขตตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง ตำบลทุ่งหลวง ตำบลบ้านป้อม ตำบลทุ่งยางเมือง ตำบลนาเชิงคีรีมาศ และตำบลโตนด ระดับน้ำท่วมขังประมาณ 0.50 – 0.60 เมตร โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำยม ก่อนที่จะใช้คลองระบาย D2.8 รับน้ำและระบายน้ำไปลงแม่น้ำน่านตามลำดับ คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

           จังหวัดนครสวรรค์ น้ำที่ไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ทำให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอชุมแสง ได้แก่ ตำบลหนองกระเจา ตำบลฆะมัง และตำบลพิกุล ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ   0.30 - 0.50 เมตร หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3–5 วัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางหว้า ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง  เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว

           สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(27 พ.ค. 60) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ 1,079 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน ได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 677 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงแม่น้ำสายหลักอื่นๆระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้มีการเผยแพร่และแชร์กันในโลกโซเซียลมีเดียแต่อย่างใด

           ทั้งนี้ ขอย้ำว่ากรมชลประทาน ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม การเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายพื้นที่ รวมไปถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการประสานรายงานสถานการณ์น้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ตามนโยบายของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำ และเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือ เข้าไปเตรียมความพร้อม ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

************************************

 

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2พฤษภาคม  2560