การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม

 

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR

    Japan Meteorological Agency

    Forecasts of hurricane UCL University College London

     สถาบันวิจัยทหารเรืออเมริกา (Select region->Pacific->western

     hamweather.net Forecast on Thailand

    ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1

    ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite (Weather Channel)

    ภาพถ่ายสภาพพายุจาก East Asia Satellite (Weather Channel)

    ภาพถ่ายสภาพพายุจาก India Satellite (Weather Channel)

    ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเดินของพายุบริเวณ North Indian (University of Hawai`i)

    ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเดินของพายุบริเวณ North West Pacific (University of Hawai`i)

    ภาพแผนที่แสดงปริมาณฝน 3 ช.ม ของ NASA

    ปริมาณฝนสะสม ของ NASA

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (24 ชั่วโมง)

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (72 ชั่วโมง)

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (168 ชั่วโมง)