การประชุมเพื่อวางแผน การบริหารจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี 2553

โดยการร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมอุตุนิยมวิทยา

    ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน       

 

 
Download  
  รายงานสภาพสถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ. โดย กฟผ.  
 
 
Download 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา  
 
 
Download 
 การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดย กรมชลประทาน