ใกล้สิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว พร้อมวางแผนรับมือฤดูน้ำหลากปี 2560( 27 เม.ย. 60)

  สระแก้ว แล้งนี้น้ำไม่ขาดแคลน พร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่แปลงใหญ่และส.ป.ก.( 10 เม.ย. 60)