รายงานข่าวเด่น

 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และการช่วยบรรเทาอุทกภัย( 31 พ.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือ( 29 พ.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือ( 28 พ.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือ ( 27 พ.ค. 60)

 เดินหน้าแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย( 24 พ.ค. 60)

 คืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ( 24 พ.ค. 60)

 ใกล้สิ้นสุดฤดูแล้งแล้ว พร้อมวางแผนรับมือฤดูน้ำหลากปี 2560( 27 เม.ย. 60)

 สระแก้ว แล้งนี้น้ำไม่ขาดแคลน พร้อมสนับสนุนแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่แปลงใหญ่และส.ป.ก.( 10 เม.ย. 60)

 กรมชลฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา พักการทำนาปรังต่อเนื่อง ( 15 มี.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำเมืองชัยนาท และการสนับสนุนน้ำในพื้นที่แปลงใหญ่ ( 10 มี.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำปราจีนบุรี และการเตรียมการรับมือภัยแล้งและผลักดันน้ำเค็ม ( 9 มี.ค. 60)

 กรมชลฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่อง ( 7 มี.ค. 60)

 นครสวรรค์ มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้ / ชป.ร่วมวางแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด ( 3 มี.ค. 60)

 กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ มากเกินไปในช่วงฤดูฝน( 1 มี.ค. 60)

 เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 เพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มรุก พร้อมวอนเกษตรกรงดทำนาต่อเนื่อง ( 28 ก.พ. 60)

 กรมชลฯ ตรวจวัดค่าความเค็มเจ้าพระยาและท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ( 15 ก.พ. 60)