รายงานข่าวเด่น

  กรมชลฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา พักการทำนาปรังต่อเนื่อง ( 15 มี.ค. 60)

  สถานการณ์น้ำเมืองชัยนาท และการสนับสนุนน้ำในพื้นที่แปลงใหญ่ ( 10 มี.ค. 60)

  สถานการณ์น้ำปราจีนบุรี และการเตรียมการรับมือภัยแล้งและผลักดันน้ำเค็ม ( 9 มี.ค. 60)

  กรมชลฯ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังต่อเนื่อง ( 7 มี.ค. 60)

  นครสวรรค์ มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดแล้งนี้ / ชป.ร่วมวางแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด ( 3 มี.ค. 60)

  กรมชลฯ ชี้แจงกรณีการระบายน้ำเขื่อนป่าสักฯ มากเกินไปในช่วงฤดูฝน( 1 มี.ค. 60)

  เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6 เพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มรุก พร้อมวอนเกษตรกรงดทำนาต่อเนื่อง ( 28 ก.พ. 60)

  กรมชลฯ ตรวจวัดค่าความเค็มเจ้าพระยาและท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ( 15 ก.พ. 60)