รายงานข่าวเด่น

 กรมชลฯ ตรวจวัดค่าความเค็มเจ้าพระยาและท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ( 15 ก.พ. 60)

 กรมชลฯ เพิ่มปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหกไล่น้ำเค็มรุกถึงสำแล ( 13 ก.พ. 60)

 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมตอนล่างในช่วงฤดูแล้ง ( 10 ก.พ. 60)

 ชลประทานสระแก้ว พร้อมรับมือภัยแล้ง และสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่สปก.โคกสูง ( 8 ก.พ. 60)

 กรมชลฯ ชี้แจงกรณีฝายเมืองแพร่พัง ( 6 ก.พ. 60)

 กรมชลฯ แจงค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาพุ่งสูงขึ้น ไม่กระทบถึงสถานีสูบน้ำผลิตประปาสำแล ( เวลา 09.00 น. / 2 ก.พ. 60)

 สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : มั่นใจ 10 อ่างฯน้ำน้อยมีน้ำพอใช้อุปโภคบริโภค งดการเกษตรนาปรัง ( 1 ก.พ. 60)

 กรมชลฯ ยืนยันน้ำในเขื่อนลำตะคอง มีพอกินพอใช้ตลอดแล้งนี้ แต่ต้องงดทำการเกษตร ( เวลา 15.00 น. / 30 ม.ค. 60)

 หลายพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ( 27 ม.ค. 60)

 น้ำท่วมสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ( เวลา 15.30 น. / 24 ม.ค. 60)

 บางพื้นที่ในภาคใต้มีน้ำท่วมอีกรอบ ชป.เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ( 23 ม.ค. 60)

 กรมชลฯชี้แจงการแจ้งเตือนท้ายอ่างฯห้วยน้ำใส ทำอย่างต่อเนื่องไม่ละเลย ( 11.00 น. / 21 ม.ค. 60)

 ฝนตกหนักเมืองนราธิวาส : เตือนรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ( 11.30 น. / 20 ม.ค. 60)

 รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ( 19 ม.ค. 60)

 กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม รอรับฝนหนักรอบใหม่ ( 09.30 น. / 17 ม.ค. 60)

 กรมชลฯ พร้อมรับฝนมือฝนตกหนักภาคใต้อีกระลอก ( 11.30 น. / 16 ม.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังลดลงแล้ว หลังกรมชลฯเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง( 10.00 น. / 14 ม.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว( 12.30 น. / 13 ม.ค. 60)

 กรมชลฯ ชี้แจงกรณีชาวนาพิจิตรร้องขอน้ำทำนา( 11.00 น. / 13 ม.ค. 60)

 สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ คลี่คลายแล้วหลายพื้นที่ อ่างฯโป่งสามสิบ และอ่างฯคลองลอย น้ำล้นอ่างฯลดลงต่อเนื่องแล้ว( 15.00 น. / 12 ม.ค. 60)

 กรมชลฯชี้แจงข่าวลืออ่างเก็บน้ำที่ประจวบฯ แตก น้ำทะลักท่วมด้านท้าย( 19.00 น. / 9 ม.ค. 60)

 ภาคใต้ตอนล่างเริ่มคลี่คลาย แต่ตอนบนฝนยังหนัก ส่งผลมีน้ำหลากในหลายพื้นที่( 16.00 น. / 9 ม.ค. 60)

 น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง( 15.00 น. / 8 ม.ค. 60)

 เครื่องจักรเครื่องมือชุดแรกเดินทางถึงภาคใต้แล้ว เดินหน้าเร่งระบายน้ำท่วมขัง( 8 ม.ค. 60)

 กรมชลฯ พร้อมรับมือฝนหนักอีกระลอกในพื้นที่ภาคใต้( 28 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของกรมชลประทานตลอดปี 2559( 28 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : มั่นใจแล้งนี้มีน้ำพอใช้ ย้ำต้องร่วมกันประหยัด( 12.00 น. / 21 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว( 11.20 น. / 20 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ น้ำที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำลดลงต่อเนื่อง( 13.30 น. / 16 ธ.ค. 59)

 น้ำท่วมปักษ์ใต้หลายพื้นที่เข้าสู่ปกติแล้ว กรมชลฯ เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง( 12.00 น. / 15 ธ.ค. 59)

 กรมชลฯ ชี้แจงทำเต็มที่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ปากพนังตอนล่างและเมืองนครศรีธรรมราช( 07.30 น. / 15 ธ.ค. 59)

 กรมชลฯ ชี้แจงกู้พื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยาม ได้แล้วกว่าร้อยละ 60( 11.30 น. / 14 ธ.ค. 59)

 กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังและเน่าเสียในพื้นที่อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช( 13.30 น. / 13 ธ.ค. 59)

 กรมชลฯ ชี้แจงช่วยเหลือน้ำท่วมสวนส้มโอทับทิมสยาม ไม่ได้เลือกปฏิบัติ( 13 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ น้ำท่วมสวนส้มโอทับทิมสยามเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว( 11 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ยังมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำ เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง( 7 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว( 6 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ หลายพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้น( 5 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ / ชป.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแล้ว(4 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ หลังฝนตกหนัก ย้ำทุกโครงการฯเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ(เวลา 10.00 น. / 2 ธ.ค. 59)

 กรมชลฯ ให้ทุกโครงการฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ (2 ธ.ค. 59)

 สถานการณ์น้ำท่วมนาข้าวหอมมะลิเมืองย่าโม เริ่มคลี่คลายสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้ว (30 พ.ย. 59)

 กรมชลฯ ชี้แจงกรณีพื้นที่น้ำท่วมทุ่งสัมฤทธิ์ ไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหา (28 พ.ย. 59)

 กรมชลฯ ผนึกกำลังหลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่นาข้าวหอมมะลิเมืองย่าโม (27 พ.ย. 59)

 เดินหน้าแผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 59/60 พร้อมเดินหน้าปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่นๆ ทดแทนการทำนาปรัง(23 พ.ย. 59)

 เขื่อนอุบลรัตน์น้ำเต็มเขื่อน ต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง(16 พ.ย. 59)

 กรมชลฯ แจงกรณีฝายห้วยน้ำราง จ.อุดรธานีแตก(10 พ.ย. 59)

 สถานการณ์น้ำ : เจ้าพระยาเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว / เตรียมพร้อมรับมือภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝน(9 พ.ย. 59)

 กรมชลฯ ชี้แจงไม่ปล่อยน้ำเข้าคลองชลประทาน ทำน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี(8 พ.ย. 59)

 กรมชลฯแจงข่าวน้ำจะท่วมเมืองเพชรอีกรอบ ไม่เป็นความจริง(6 พ.ย. 59)

 เมืองชุมพร เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก พร่องน้ำในคลองระบายและแก้มลิงไว้รองรับแล้ว(3 พ.ย. 59)

 ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 18 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี(3 พ.ย. 59)

 ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 17 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา(3 พ.ย. 59)

 ฝนตกหนักอ.ด่านมะขามเตี้ย เกิดน้ำบ่าไหลหลากเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำ กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำ(เวลา 20.00 น. / 2 พ.ย. 59)

 ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพชรยังมีปริมาณมาก ใช้ระบบชลประทานแบ่งรับน้ำช่วยลดน้ำผ่านเมืองเพชรฯ(2 พ.ย. 59)

 ฝนตกหนัก ส่งผลน้ำไหลเข้าอ่างฯแม่ประจันต์มาก เตือนพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเพชรน้ำจะสูงขึ้นอีก(เวลา 18.30 น. / 1 พ.ย. 59)

 กรมชลฯ ตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดน้ำท่วม หลังฝนตกหนักเมืองหัวหิน(1 พ.ย. 59)

 ปริมาณน้ำทางตอนบนยังเพิ่มขึ้น ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรมากขึ้น เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมือ(31 ต.ค. 59)

 ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 15 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี(28 ต.ค. 59)