รวม Link

สถาบันวิจัยทหารเรือUSA
(regi->Pacific->west)

พยากรณ์สถาบันฯ (TC Warning Graphic)

รวม Link ภาพถ่ายดาวเทียม

มหาวิทยาลัย ฮาวาย คาดการณ์พายุ

UCL University College London คาดการณ์พายุ

Hamweather.net คาดการณ์พายุ