ค่าความเค็ม 27 เม.ย. 60 ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรมชลประทานสามเสน 2.69 ท่าน้ำนนทบุรี 0.53 (มาตรฐานเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร) สถานนีสูบน้ำสำแล 0.19 (มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)