ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘