จ้งหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้โครงการชลประทานชัยภูมิประสานงาน จัดประชุมแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์. อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกภาคส่วน ทั้งอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม รักษาระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรม เหมืองโปแตชอาเซี่ยน โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน. ประชุมในวันที่. ๒๓ ธันวาคม. ๒๕๕๘. เวลา ๑๔.๓๐ น ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานชัยภูมิ โดยมี. ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน มีนายอำเภอบำเหน็จณรงค์. ผคป.ชลประทานชัยภูมิ ผสก.๖ ผู้แทน ผบ.กกล.รส.จว.ชย (ทหาร) โครงการส่งน้ำฯชีบน. ผู้แทน โครงการเหมืองแร่โปแตซอาเชี่ยน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประมาณ.๒๐. คน ผลสรุป เรื่องเร่งด่วน. ให้เสนอขอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู เป็นฝายพับได้เพิ่ม ๑. เมตร กักเก็บน้ำได้ประมาณ ๕๐. ล้าน ลบ.ม ระยะ กลาง สร้างอ่างเก็บน้ำ วังตาลาด. อ่างเก็บน้ำวังม่วง. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปากจาบ(ลำคันฉู) โครงการขุดลอกแก้มลิง. ชึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะเร่งนำเสนอรัฐบาล กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการต่อไป