สถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ)สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ถูกน้ำท่วมข้าว

 35

สถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ)สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ถูกน้ำท่วมข้าว

 45

เนื่องจากมีฝนตกมากประมาณปลายเดือนตุลาคม 2559 ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังออกรวงเตรียมจะเก็บเกี่ยวสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมข้าวที่กำลังออกรวงและเตรียมเก็บเกี่ยวว่าอยากให้กรมชลประทานช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมข้าว โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายทวิช พิมพะ ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นและนายสุเทพ ฉวยศรีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ประชุมหารือกัน ณ ห้องประชุมโครงการ ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) และเปิดเครื่องสูบน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ประมาณ 200,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือน้ำท่วมข้าวได้ประมาณ 2,000 ไร่

55

65