กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล
ณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

IMG 9695

 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายสุเทพ ฉวยศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. – 16.30 น.โดยมีการร่วมกันออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

IMG 9700

IMG 9708

IMG 9711