กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

IMG 1180

IMG 1211

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. – 16.30 น. โดยมีการร่วมกันออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

IMG 1186

IMG 1190