IMG 1282

IMG 1296

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เมื่อ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น.

IMG 1276

เมื่อ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. – 16.30 น. โดยมีการร่วมกันออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

IMG 1351IMG 1327IMG 1304