0102โครงการทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 05วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

07